DZIEŃ OJCA

Z okazji Dnia Ojca cała redakcja Nastogadki chciałaby złożyć wszystkim ojcom serdeczne życzenia:

Wiemy jak ciężko pracujesz tato!
Bardzo Cię wszyscy kochamy za to
a także za Twe szlachetne serce,
w którym rodzina pierwsze ma miejsce!
W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę
za wiarę, mądrość, ojcowską rękę.

Dziękujemy, że znosiłeś to,
czego nie sposób było znieść,
że robiłeś coś z niczego,
że dawałeś, mając puste kieszenie,
że kochałeś, gdy kochać się nie dało,
że nas wychowałeś
i że to wszystko Ci się udało.

Składamy ci życzenia wraz ze słowami największej wdzięczności
za wszystkie dla nas trudy i starania
składamy Ci dzisiaj podziękowania.

 

Redakcja Nastogadki

Źródła: wierszykolandia.pl, www.bazarek.pl